www.leucanta.cz

» Vítáme Vás na stránkách firmy Leucanta s.r.o.

O firmě

Společnost Leucanta s.r.o. poskytuje služby v několika oblastech.

První z nich je vývoj software, především se zaměřením na webové a mobilní technologie. Poskytujeme komplexní služby v oblasti analýz, vývoje a nasazování informačních systémů. Máme zkušenosti s vývojem podnikových systémů i internetových portálů. Pro klienty vytváříme informační systémy přinášející jim zlepšení businessu a úspory.

Další oblastí je poradenství při získávání prostředků na realizaci projektů formou grantových žádostí, především prostřednictvím Evropských strukturálních fondů i z dalších zdrojů. Jsou to například Integrovaný operační program (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a Operační program podnikání a inovace (OPPI) - ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Poradenství. Dále Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Následně navazují konzultace a pomoc související s výběrem dodávek služeb a optimálním využitím informačních a komunikačních technologií.

Pořádáme semináře, školení a workshopy na různá témata s vlastními i pozvanými lektory.

Řídíme projekty a koordinujeme dodavatele jako zástupci našich zákazníků, pomáháme jim zavádět osvědčené postupy projektového řízení a vytvářet podporu informačními systémy.

» Náš přístup k práci je jiný

Specifikem naší společnosti je podpora moderních forem práce, jako jsou například virtuální týmy či podpora práce z domu. Snažíme se tak s využitím informačních a komunikačních technologií vyjít vstříc potřebám spolupracovníků  a vyšší mírou svobody podpořit jejich kreativitu.

Copyright © 2009 Leucanta, s.r.o.